+98 34 42209098-9

+98 34 42203501

 

مدیریت

معرفی مدیران

مدیرعامل

علی اکبر نشاط

مدیریت این مجموعه از کارشناسان و فعالان در زمینه پسته و عضو هیئت امنای انجمن پسته ایران می باشد. وی تا کنون در سمینارها و نمایشگاه های گسترده بین المللی متعددی نظیر اولین کنفرانس و نمایشگاه همکاری های اقتصادی و صنعتی مشترک ایران و روسیه و نمایشگاه ایران و چین و کنفرانس بین المللی ایران و هند شرکت داشته و همچنین در اتاق های بازرگانی ایران ، کرمان و همچنین اتاق بازرگانی عمان عضو پیوسته می باشد . سوابق ایشان شامل معاونت شهرداری بمدت بیست سال و شهردار بمدت شش سال و مدیریت شرکت تعاونی پسته سیرجان از سال 1375 تا به امروز می باشد.  

ضمناً مدیرعامل توسط هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می گردد و به اموری چون خرید و فروش و اداره شرکت می پردازد.

مدیر مالی

شهاب الدین مراد نژاد

مدیریت مالی این مجموعه از افراد مجرب در این زمینه با سابقه کاری در اداره ارشاد کرمان ، اداره استاندارد کرمان ، و مدیریت کارخانه بی نظیر کار نوپا و در حال حاضر مدیر مالی شرکت تعاونی پسته سیرجان می باشد که فعالیت هایی گسترده ای جهت یکپارچه سازی سیستم حسابداری شرکت به انجام رسانده است.

مدیر بازرگانی

محمدرضا پورحمزه

از افراد کارآزموده با سابقه کاری سرپرست آزمایشگاه و کنترل کیفیت و ناظر ساخت و نصب مجتمع سنگ آهن گل گهر، عضو هیئت مدیره تعاونی های مصرف شرکت سنگ آهن گل گهر ، رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات کشاورزی فخر فیروزه و در حال حاضر مسئول مذاکرات خارجی و فروش محصولات در بازرهای بین المللی می باشد.

 

ایران  -  سیرجان  -  انتهای بلوار امام رضا  -

 شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته سیرجان

تلفن :  42203501 34-42209098 34  (98+)

فاكس : 42209900 34  (98+)

سایت های مرتبط

انجمن پسته ایران     http://iranpistachio.org/

 

آمار سایت

Top of Page