+98 34 42209098-9

+98 34 42203501

 

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
معرفی شرکت نوشته شده توسط Super User 221
انبارداری نوشته شده توسط Super User 859
دفاتر فروش نوشته شده توسط Super User 214
فروشگاه نوشته شده توسط Super User 205
معاونت ها نوشته شده توسط مدیر سایت 254
معرفی مدیران نوشته شده توسط Super User 332
هیئت مدیره نوشته شده توسط Super User 283
مجمع عمومی نوشته شده توسط Super User 271
معرفی شرکت نوشته شده توسط Super User 1265

ایران  -  سیرجان  -  انتهای بلوار امام رضا  -

 شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته سیرجان

تلفن :  42203501 34-42209098 34  (98+)

فاكس : 42209900 34  (98+)

سایت های مرتبط

انجمن پسته ایران     http://iranpistachio.org/

 

آمار سایت

Top of Page