+98 34 42209098-9

+98 34 42203501

 

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
معرفی شرکت نوشته شده توسط Super User 212
انبارداری نوشته شده توسط Super User 819
دفاتر فروش نوشته شده توسط Super User 210
فروشگاه نوشته شده توسط Super User 200
معاونت ها نوشته شده توسط مدیر سایت 248
معرفی مدیران نوشته شده توسط Super User 326
هیئت مدیره نوشته شده توسط Super User 278
مجمع عمومی نوشته شده توسط Super User 266
معرفی شرکت نوشته شده توسط Super User 1235

ایران  -  سیرجان  -  انتهای بلوار امام رضا  -

 شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته سیرجان

تلفن :  42203501 34-42209098 34  (98+)

فاكس : 42209900 34  (98+)

سایت های مرتبط

انجمن پسته ایران     http://iranpistachio.org/

 

آمار سایت

Top of Page