+98 34 42209098-9

+98 34 42203501

 

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
معرفی شرکت نوشته شده توسط Super User 191
انبارداری نوشته شده توسط Super User 777
دفاتر فروش نوشته شده توسط Super User 190
فروشگاه نوشته شده توسط Super User 181
معاونت ها نوشته شده توسط مدیر سایت 230
معرفی مدیران نوشته شده توسط Super User 305
هیئت مدیره نوشته شده توسط Super User 258
مجمع عمومی نوشته شده توسط Super User 247
معرفی شرکت نوشته شده توسط Super User 1194

ایران  -  سیرجان  -  انتهای بلوار امام رضا  -

 شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته سیرجان

تلفن :  42203501 34-42209098 34  (98+)

فاكس : 42209900 34  (98+)

سایت های مرتبط

انجمن پسته ایران     http://iranpistachio.org/

 

آمار سایت

Top of Page