+98 34 42209098-9

+98 34 42203501

 

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
معرفی شرکت نوشته شده توسط Super User 237
انبارداری نوشته شده توسط Super User 898
دفاتر فروش نوشته شده توسط Super User 228
فروشگاه نوشته شده توسط Super User 218
معاونت ها نوشته شده توسط مدیر سایت 269
معرفی مدیران نوشته شده توسط Super User 351
هیئت مدیره نوشته شده توسط Super User 294
مجمع عمومی نوشته شده توسط Super User 287
معرفی شرکت نوشته شده توسط Super User 1320

ایران  -  سیرجان  -  انتهای بلوار امام رضا  -

 شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته سیرجان

تلفن :  42203501 34-42209098 34  (98+)

فاكس : 42209900 34  (98+)

سایت های مرتبط

انجمن پسته ایران     http://iranpistachio.org/

 

آمار سایت

Top of Page