+98 34 42209098-9

+98 34 42203501

 

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
معرفی شرکت نوشته شده توسط Super User 250
انبارداری نوشته شده توسط Super User 957
دفاتر فروش نوشته شده توسط Super User 245
فروشگاه نوشته شده توسط Super User 232
معاونت ها نوشته شده توسط مدیر سایت 280
معرفی مدیران نوشته شده توسط Super User 363
هیئت مدیره نوشته شده توسط Super User 304
مجمع عمومی نوشته شده توسط Super User 295
معرفی شرکت نوشته شده توسط Super User 1371

ایران  -  سیرجان  -  انتهای بلوار امام رضا  -

 شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته سیرجان

تلفن :  42203501 34-42209098 34  (98+)

فاكس : 42209900 34  (98+)

سایت های مرتبط

انجمن پسته ایران     http://iranpistachio.org/

 

آمار سایت

Top of Page