+98 34 42209098-9

+98 34 42203501

 

مقاله ها

قیمت پسته در سال 1393

 

 

 

شرکت پسته انواع پسته را از تاریخ  1393/07/12  تا اطلاع ثانوی علی الحساب بشرح زیر خریداری مینماید.

 

پسته فندقی خندان          با انس  28-30        ازقرار هر کیلو                                    320000 ریال 

پسته فندقی دهان بست           نصف کیل        از قرار هر کیلو                                    290000 ریال

پسته کله قوچی             با انس  22 24     از قرار هر کیلو                                    332000 ریال

پسته اکبری                 با انس 22 24       از قرار هر کیلو                                    332000 ریال

پسته احمدآقائی             با انس26 24      از قرار هرکیلو                                     330000 ریال

پسته دهان بست اکبری احمدآقائی کله قوچی نصف کیل                                    292000 ریال

 

قیمتهای اعلام شده 6 ماهه یا 4 قسط میباشد چنانچه اعضاء تمایل به فروش نقدی داشته باشند شرکت نقدا خریداری می نماید.

 

 

                                                                                          مدیر عامل شرکت تعاونی پسته سیرجان

 

                                                                                                         علی اکبر نشاط 

فروش

فروش پسته 

بخش بازرگانی شرکت که در امر فروش پسته و خرید کالا  از طریق منابع داخلی یا خارجی همکاری لازم را می نماید پس از ارتباط و مذاکره با خریداران و توافقات لازم نسبت به ارائه کالای فروخته شده و همچنین نحوه دریافت پول مراتب را به مدیریت شرکت اعلام و پس از تاییدیه از هیئت مدیره نسبت به عقد قرارداد با مشتریان هماهنگی لازم را می نماید

 

ایران  -  سیرجان  -  انتهای بلوار امام رضا  -

 شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته سیرجان

تلفن :  42203501 34-42209098 34  (98+)

فاكس : 42209900 34  (98+)

سایت های مرتبط

انجمن پسته ایران     http://iranpistachio.org/

 

آمار سایت

Top of Page