+98 34 42209098-9

+98 34 42203501

 

قیمت پسته سال 94

با توجه به اینکه پسته سال قبل به اتمام رسیده و پسته کمی در انبارها موجود می باشد و هم اکنون نزدیک به فصل برداشت محصول جدید می باشیم امیدواریم حداکثر تا پایان شهریورماه بتوانیم قیمت انواع پسته را اعلام نماییم.

ایران  -  سیرجان  -  انتهای بلوار امام رضا  -

 شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته سیرجان

تلفن :  42203501 34-42209098 34  (98+)

فاكس : 42209900 34  (98+)

سایت های مرتبط

انجمن پسته ایران     http://iranpistachio.org/

 

آمار سایت

Top of Page