+98 34 42209098-9

+98 34 42203501

 

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بسته بندی نوشته شده توسط viewsoft 214
انواع پسته نوشته شده توسط viewsoft 1632
مغز نوشته شده توسط Super User 343
کالک نوشته شده توسط Super User 380
مغز کال نوشته شده توسط Super User 316
پسته دهن بست نوشته شده توسط Super User 327
پسته احمد آقایی نوشته شده توسط Super User 343
پسته اکبری نوشته شده توسط Super User 302
پسته کله قوچی نوشته شده توسط Super User 327
پسته فندقی نوشته شده توسط Super User 321

زیر مجموعه ها

ایران  -  سیرجان  -  انتهای بلوار امام رضا  -

 شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته سیرجان

تلفن :  42203501 34-42209098 34  (98+)

فاكس : 42209900 34  (98+)

سایت های مرتبط

انجمن پسته ایران     http://iranpistachio.org/

 

آمار سایت

Top of Page