+98 34 42209098-9

+98 34 42203501

 

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بسته بندی نوشته شده توسط viewsoft 157
انواع پسته نوشته شده توسط viewsoft 1091
بسته بندی نوشته شده توسط Super User 788
مغز نوشته شده توسط Super User 281
کالک نوشته شده توسط Super User 338
مغز کال نوشته شده توسط Super User 267
پسته دهن بست نوشته شده توسط Super User 276
پسته احمد آقایی نوشته شده توسط Super User 287
پسته اکبری نوشته شده توسط Super User 244
پسته کله قوچی نوشته شده توسط Super User 274

زیر مجموعه ها

ایران  -  سیرجان  -  انتهای بلوار امام رضا  -

 شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته سیرجان

تلفن :  42203501 34-42209098 34  (98+)

فاكس : 42209900 34  (98+)

سایت های مرتبط

انجمن پسته ایران     http://iranpistachio.org/

 

آمار سایت

Top of Page