+98 34 42209098-9

+98 34 42203501

 

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بسته بندی نوشته شده توسط viewsoft 188
انواع پسته نوشته شده توسط viewsoft 1167
بسته بندی نوشته شده توسط Super User 841
مغز نوشته شده توسط Super User 306
کالک نوشته شده توسط Super User 356
مغز کال نوشته شده توسط Super User 292
پسته دهن بست نوشته شده توسط Super User 304
پسته احمد آقایی نوشته شده توسط Super User 312
پسته اکبری نوشته شده توسط Super User 271
پسته کله قوچی نوشته شده توسط Super User 299

زیر مجموعه ها

ایران  -  سیرجان  -  انتهای بلوار امام رضا  -

 شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته سیرجان

تلفن :  42203501 34-42209098 34  (98+)

فاكس : 42209900 34  (98+)

سایت های مرتبط

انجمن پسته ایران     http://iranpistachio.org/

 

آمار سایت

Top of Page