+98 34 42209098-9

+98 34 42203501

 

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بسته بندی نوشته شده توسط viewsoft 193
انواع پسته نوشته شده توسط viewsoft 1263
بسته بندی نوشته شده توسط Super User 890
مغز نوشته شده توسط Super User 312
کالک نوشته شده توسط Super User 358
مغز کال نوشته شده توسط Super User 296
پسته دهن بست نوشته شده توسط Super User 307
پسته احمد آقایی نوشته شده توسط Super User 316
پسته اکبری نوشته شده توسط Super User 276
پسته کله قوچی نوشته شده توسط Super User 302

زیر مجموعه ها

ایران  -  سیرجان  -  انتهای بلوار امام رضا  -

 شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته سیرجان

تلفن :  42203501 34-42209098 34  (98+)

فاكس : 42209900 34  (98+)

سایت های مرتبط

انجمن پسته ایران     http://iranpistachio.org/

 

آمار سایت

Top of Page