+98 34 42209098-9

+98 34 42203501

 

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بسته بندی نوشته شده توسط viewsoft 206
انواع پسته نوشته شده توسط viewsoft 1365
بسته بندی نوشته شده توسط Super User 937
مغز نوشته شده توسط Super User 326
کالک نوشته شده توسط Super User 371
مغز کال نوشته شده توسط Super User 307
پسته دهن بست نوشته شده توسط Super User 318
پسته احمد آقایی نوشته شده توسط Super User 331
پسته اکبری نوشته شده توسط Super User 289
پسته کله قوچی نوشته شده توسط Super User 319

زیر مجموعه ها

ایران  -  سیرجان  -  انتهای بلوار امام رضا  -

 شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته سیرجان

تلفن :  42203501 34-42209098 34  (98+)

فاكس : 42209900 34  (98+)

سایت های مرتبط

انجمن پسته ایران     http://iranpistachio.org/

 

آمار سایت

Top of Page